Vysprávky výtluků tryskovou metodou

Strassmayr PATCHMATIC STM 1008

Jednou z technologií, kterou se naše firma zabývá, jsou vysprávky vozovek penetračním způsobem soupravou rakouského výrobce Strassmayr PATCHMATIC STM 1008. Stroj je určen pro provádění provozně jednoduché technologie oprav výtluků, povrchových poškození krytů vozovek (trhliny, vytlačená místa), opravy krytů vozovek po předchozích překopech a prořezech, opravu větších trhlin apod.

Pracovní postup při opravě sestává obvykle z následujících operací

  • vyčištění lokality tlakovým vzduchem nebo tlakovou vodou
  • zastřikování živičným pojivem (emulzí)
  • tlakové vyplnění lokality směsí kameniva a živičného pojiva
  • zadrcení

Zmíněné operace lze podle potřeby volit i jednotlivě a nezávisle na sobě v různých kombinacích. Velice se v praxi osvědčilo sloučit technologii SLURRY SEAL a PATCHMATIC a vytvořit tak na vozovce za velice výhodných cenových podmínek nový povrch (novou obrusnou vrtsvu) na dříve již opotřebované komunikaci. Před provedením technologie SLURRY SEAL je však nutné provést odmetení nebo odsátí uvolněných drtí po vysprávkách soupravou PATCHMATIC.