Kalové zákryty

Slurry Seal

Povrchy vozovek s lehkými a středními živičnými úpravami (penetrace hrubé a jemné) trpí během času zvětráním živičného pojiva, vytváří se trhlinky mezi zrny kamenné drtě a ty se vydrolují. Působením vody a střídáním teplot během celého ročního období se uvolňování zrn z povrchu vozovky urychluje a postupně se vtváří výtluky. Žvivičné vozovky s kryty ze směsi kameniva zavřené zrnitosi (koberce) nepodléhají v takové míře rozrušení povrchové vrstvy. U vozovek tohoto druhu však můžeme pozorovat nadměrný obrus způsobený dopravou. Tomuto předčasnému poškozování a opotřebovávání živičných vozovek je možné předejít. Jednou z metod je technologie živičných kalových zákrytů, pocházejících ze Spojených států amerických s názvem SLURRY SEAL. V doslovném překladu to znamená kalová pečeť. Tato technologie se používá nejen na živičné kryty (koberce), ale i na penetrace, kde touto metodou dochází k uzavření povrchu vytvořením nové obrusné vrstvy. Princip emulzního kalu spočívá ve směsi drobného kameniva spojité zrnitosti frakce 0-4 mm, asfaltové emulze, záměsové vody a aditiva označovaného jako stabilizátor. Tato kombinace vytvoří živičnou polotekutou, kašovitou směs, která se pokládá speciálním kladečem na předem řádně vyspravený (provedeny vysprávky obalovaným kamenivem nebo penetračním způsobem) a vyčištěný povrch vozovky. Postupným vyštěpením emulze a vypařením vody kalová vrstva tuhne, pevně přilne k původnímu povrchu a vytvoří tak novou ochrannou a obrusnou vrstvu. Po tuto dobu tuhnutí je nutné odklonit provoz do druhé poloviny vozovky. Tato živičná úprava se běžně používá na státních silnicích I., II., III,. tříd. Často je tato úprava žádána obecními úřady k úpravě místních komunikací a ostatních ploch v obcích.