Mikrokoberce

Práce jsou prováděny strojem na pokládání mikrokoberců od německého výrobce KAUTZ na návěsovém podvozku.

Na co lze mikrokoberec použít

Mikrokoberec má vytvářet na povrchu vozovky tenkou souvislou živičnou vrstvu sloužící k ochraně proti pronikání vody, k prodloužení životnosti vozovky a k omezení vzniku a šíření poruch. Vrstva nezvyšuje únosnost konstrukce. Mikrokoberce se kladou na veškeré druhy hutněných asfaltových vrstev podle ČSN 73 6121. Je možné provést zakrytí cementobetonových krytů, krytů z kameniva stmeleného hydraulickými pojivy. Výhodné je použít technologii jako vrchní krycí vrstvu po opravách výtluků s použitím turbomechanismu (patchmatic). Tato technologie je schopna vyrovnat menší nerovnosti v profilu vozovky narozdíl od technologie Slurry seal, která pouze kopíruje profil vozovky s minimální možností vyrovnání povrchu. Mikrokoberec není vhodné pokládat na vozovkách nebo plochách, kde již došlo k porušení únosnosti konstrukčních vrstev nebo kde je kryt nadměrně deformován.

Klimatická omezení

Mikrokoberce se provádějí při teplotě ovzduší nejméně +10°C ve stínu, přičemž teplota vzduchu za posledních 24 hodin nesmí klesnout pod +5°C. Teplota podkladu musí být větší než +5°C a musí mít tendenci stoupat. Hrozí-li nebezpečí mrazu do 24 hodin po pokládce, je nutno práce zastavit. Za optimální je považována teplota v rozmezí od +15°C do +25°C. Úpravy nelze provádět za deště nebo je-li na povrchu podkladu souvislý vodní film. Mikrokoberce však lze pokládat na vlhký povrch.

Omezení silničního provozu

Mikrokoberce se kladou zpravidla za omezeného, případně uzavřeného, silničního provozu. Provoz lze obnovit po vyštěpení a ztuhnutí směsi. Za obvyklých podmínek při použití kationaktivních emulzí činí tato doba 20 až 40 minut, maximálně však 60 minut.

Záruka kvality

Garanci kvality prováděných prací zaručujeme dodržením technologií ČSN, TP a TKP, jakož i dalších předpisů schválených MDS pro zajištění RSJ-PK pro danou technologii. Firma SILSTAP vlastní certifikát Systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016. Konečné výsledky těchto prací lze rovněž posoudit a zhodnotit z prací v předešlých letech na silniční síti především v kraji Vysočina (investor ŘSD ČR, KSÚS Vysočiny), dále v kraji Jihomoravském (investor KSÚS JmK). Další naše práce je možné vidět v obcích a městech zejména v kraji Vysočina (např. město Jihlava, Pacov, Třešť, městys Kamenice, Luka nad Jihlavou, obce Radkov, Strachoňovice, Hojkov, Milíčov, Hostětice a v dalších, viz – reference).